Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

EXTRA INFO CORONAVIRUS

Kindcentrum Het Timpaan en kinderopvang Plantage Allee gaan dicht!

Doetinchem, 15 maart 2020.

Beste ouders, verzorgers van Kindcentrum Het Timpaan en Ester Gelsing Kinderopvang,

Het besluit is genomen. Kindcentrum Het Timpaan en kinderopvang Plantage Allee gaan dicht.
Op basis van de reacties van de afgelopen week kunnen wij ons voorstellen dat hiermee duidelijkheid en wellicht een vorm van berusting ontstaat.
Tot 6 april zullen de kinderen thuis zijn. Zoals u via de persconferentie hebt vernomen zullen wij opvang regelen via de kinderopvang en onderwijs voor kinderen van ouders/verzorgers werkzaam in cruciale beroepsgroepen (zie lijst cruciale beroepen) tijdens de gebruikelijke uren.
Behoort u tot deze beroepsgroep en kunt u de opvang niet zelf organiseren dan verzoeken wij u uw kind(eren) voor onderwijs in te schrijven via de intekenlijst in het ouderportaal die vanavond wordt opengezet. Voor de kinderopvang kunt u zich in dat geval via de mail ester@estergelsingkinderopvang.nl inschrijven. Op deze manier kunnen wij adequaat handelen.

Onverkort blijft overeind dat kinderen en medewerkers met ziekteverschijnselen thuis dienen te blijven. Hierdoor kan de dienstverlening van de kinderopvang onder druk komen te staan. Zoals u in de media hebt kunnen lezen kan er in dit soort gevallen van de kind-leidster ratio afgeweken worden om bijvoorbeeld groepen samen te voegen.

Afgelopen vrijdag heeft het onderwijsteam zich al gebogen over de mogelijkheid thuis te werken aan schooltaken. Hierover wordt u morgen verder geïnformeerd.


Uiteraard zullen we u op de hoogte blijven houden. 

Met vriendelijke groet,

Ester Gelsing
Jolande Bisseling
Wout Derksen
 
Powered by BasisOnline