Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

7b

​​​​​​​Groepsouders in groep 7b zijn Monique Lensen en José Bol.
Juf Agnes is er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Juf José is er op vrijdag.
Op dinsdag en vrijdag hebben we gym.
Op woensdag gaan we naar de jeugdbibliotheek.

Welkom op de groepspagina van groep 7b!

Het onderwijs in de Engelse taal starten we in groep 7. 

Het rekenen wordt uitgebreid met verhoudingen en procenten.

De groepen 7 nemen deel aan het verkeersexamen. 
Bij combinatiegroepen nemen we dit examen eens in de 2 jaar af. 
Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, beide in de maand april.
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Powered by BasisOnline