Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

7a

Welkom op de groepspagina van groep 7a!

Groepsouders in groep 7a zijn Erna Beulenkamp en Patricia Looman.
Juf Rusmira is er op maandag, donderdag en vrijdag.
Meester Brady is er op dinsdag en woensdag.
Op dinsdag en vrijdag hebben we gym.
Op woensdag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
Het onderwijs in de Engelse taal starten we in groep 7.

Het rekenen wordt uitgebreid met verhoudingen en procenten.

De groepen 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Bij combinatiegroepen nemen we dit examen eens in de 2 jaar af. Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, beide in de maand april.
Powered by BasisOnline