Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

5a

Welkom op de groepspagina van 5a!

Groepsouder in groep 5a is Monique Lensen.
Juf Sonja is er op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Miranda is er op donderdag en vrijdag.
Op maandag en vrijdag hebben we gym.
Op vrijdag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
In groep 5 starten we met een methode voor wereldverkenning. Geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs worden geïntegreerd aangeboden vanuit projecten. Kinderen doen naast de lessen van de leerkracht zelf onderzoek. Zo worden kinderen meer betrokken bij het thema.

Het rekenen wordt geleidelijk moeilijker. De getallen worden groter en er wordt aangeleerd om cijferend te werken. Digitaal klokkijken wordt toegevoegd. De tafels 1 t/m 10 moeten halverwege groep 5 worden beheerst.

Daarnaast starten we met de voorbereiding van “werken aan werkstukken”. Verschillende studievaardigheden worden aangeleerd zodat kinderen weten hoe ze informatie moeten verwerken.

In dit schooljaar maken kinderen kennis met drie muziekinstrumenten. Muziekschooldocenten begeleiden de kinderen waarbij de kinderen met alle instrumenten samen een schoolorkest vormen.

 
Powered by BasisOnline