Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

4a

Welkom op de groepspagina van groep 4a!

Groepsouders in groep 4a zijn Cindy Verbeek en Moniek Jansen.
Juf Daniëlle is er op maandag en dinsdag.
Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Astrid Tengker er.
Op maandag en woensdag hebben we gym.
Op vrijdag gaan we naar de jeugdbibliotheek.
In groep 4 stappen we over naar een andere taalmethode. De fase van het aanvankelijk lezen is voorbij en we gaan verder met het voortgezet technisch lezen. Begrijpend lezen, luisteren, stellen, spreken, woordenschat, spelling en taalbeschouwing zijn onderdelen uit deze methode. 

De eerste helft van het schooljaar wordt het accent vooral gelegd op het technisch lezen. Vanaf januari komt daar begrijpend lezen bij.

In groep 4 beginnen we met het leren schrijven van de hoofdletters.

Bij het rekenen krijgen onderdelen als klokkijken, sommen tot honderd en tafels alle aandacht. Ook in groep 4 schrijven alle kinderen nog met een potlood. Medio groep 4 stappen we over op de balpen.  Muziekonderwijs wordt in groep 4 gegeven door de docent van de muziekschool. Kinderen krijgen dit jaar algemeen muzikale vorming en spelen op de mondharmonica en de ukelele.
Powered by BasisOnline