Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

3c

Groepsouders in groep 3c zijn Sarieke van Regteren en Margreet Nibbeling.
Juf Nanda is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Juf Jeaniek is er op woensdag.
Op maandag en woensdag hebben we gym.
Op maandag gaan we naar de jeugdbibliotheek.

Welkom op de groepspagina van groep 3c!

Het onderwijs in groep 3 staat vooral in het teken van het leren lezen. Daarnaast staan vakken als rekenen, schrijven, muziek, dans, drama, sociaal-emotionele ontwikkeling en gym op het rooster. Tevens starten we op thematische wijze met wereldoriëntatie.
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Powered by BasisOnline