Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

3a

Groepsouders in groep 3a zijn Simone Looman en Edith van Raay.
Juf Carlien is er op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Anneke is er op donderdag en vrijdag.
Op maandag en woensdag hebben we gym.
Op maandag gaan we naar de jeugdbibliotheek.

Welkom op de groepspagina van groep 3a!

Het onderwijs in groep 3 staat vooral in het teken van het leren lezen. Daarnaast staan vakken als rekenen, schrijven, muziek, dans, drama, sociaal-emotionele ontwikkeling en gym op het rooster. Tevens starten we op thematische wijze met wereldoriëntatie.
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Powered by BasisOnline