Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

De toetskalender

Naast de methode gebonden toetsen waarbij de leerkracht toetst in hoeverre uw kind de aangeboden leerstof van de afgelopen periode beheerst, nemen we CITO toetsen af. Dit zijn vaardigheidstoetsen.
Het geeft de leerkracht informatie over de vaardigheden van een kind en in welke niveaugroep uw kind past. Heeft uw kind behoefte aan extra instructie of juist aan korte instructie en meer uitdaging in het leerstofaanbod? We kunnen volgen of het kind voldoende groei doormaakt binnen het vakgebied. Tweemaal per jaar worden deze opbrengsten besproken met alle leerkrachten.

In onderstaand overzicht kunt u lezen wanneer welke methodeonafhankelijke toetsen in welke groepen worden afgenomen (onder voorbehoud van wijzigingen).
 
Gr tijdstip toets opmerkingen
2 januari CITO Rekenen en Wiskunde voor kleuters een toets die de rekenvoorwaarden onderzoekt
3 november Herfstsignalering we volgen de diverse signaleringen. Deze toetsen meten de vorderingen op de deelgebieden van het technisch lezen en spellen
3 februari Wintersignalering
3 maart Lentesignalering
3 maart/juni AVI een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau
3 januari/juni CITO Drie Minuten Toets een toets die de technische leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden
3 januari/juni CITO Rekenen en Wiskunde een toets die de rekenontwikkeling onderzoekt
3 juni CITO Begrijpend Lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt
3 februari/juni CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt
4 oktober/juni AVI Een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau
4 januari/juni CITO Drie Minuten Toets een toets die de technische leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden
4 januari/juni CITO Rekenen en Wiskunde een toets die de rekenontwikkeling onderzoekt
4 januari/juni CITO Begrijpend Lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt
4 februari/juni CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt
5 januari/juni Technisch lezen een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau
5 januari/juni CITO Drie Minuten Toets een toets die de technische leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden
5 januari CITO Begrijpend Lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt
5 januari/juni CITO Rekenen en Wiskunde een toets die de rekenontwikkeling onderzoekt
5 februari/juni CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt
5 juni CITO Studievaardigheden een toets die de informatieverwerking volgt
6 januari/juni Technisch Lezen een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau
6 januari/juni CITO Drie Minuten Toets een toets die de technische leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden
6 januari/juni CITO Begrijpend lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt
6 januari/juni CITO Rekenen en Wiskunde een toets die de rekenontwikkeling onderzoekt
6 februari/
juni
CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt
6 juni CITO Studievaardigheden Een toets die de informatieverwerking volgt
7 januari/juni Technisch Lezen een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau
7* januari/juni CITO Drie Minuten Toets een toets die de technische leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden
7 januari/juni CITO Begrijpend Lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt
7 januari CITO Rekenen en Wiskunde een toets die de rekenontwikkeling onderzoekt
7 februari CITO Spelling een toets die de spellingontwikkeling volgt
7 juni Cito Studievaardigheden een toets die de informatieverwerking volgt
8 januari Technisch Lezen een toets die het technisch leesniveau onderzoekt op tekstniveau
8* januari CITO Drie Minuten Toets een toets die de technische leesvaardigheid onderzoekt bij het hardop lezen van woorden
8 januari CITO Begrijpend Lezen een toets die het begrijpend lezen onderzoekt
8 januari CITO Rekenen en Wiskunde een toets die de rekenontwikkeling onderzoekt* deze toets wordt afgenomen bij kinderen die het technisch leesproces nog niet hebben afgerond.
Powered by BasisOnline