Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten met het team of het management te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing.
Als dit overleg onbevredigend is, kan uiteindelijk het bestuur worden aangesproken. Indien er op- en/of aanmerkingen zijn over een leerkracht, zal als eerste de leerkracht zelf moeten worden aangesproken. In tweede instantie kunt u de directie hierop aanspreken. In het geval dat een meningsverschil niet in voldoende mate opgelost kan worden, kunt u voor de behandeling van uw klacht contact opnemen met een van onze schoolcontactpersonen. Dit zijn mevr. M. Broshuis en dhr. P. Schrauwen. Buiten de school om kan direct contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon mevr. Y. Kamsma. Zij kunnen u behulpzaam zijn met het afhandelen van de klacht. Ingevolge de Kwaliteitswet is onze school aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u voortaan bij hen terecht. Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht over informatie over de GCBO, de (klachten) procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.
De stichting is te bereiken via:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl
 
Powered by BasisOnline