Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Rapportage

Na ongeveer 10 á 15 weken nadat uw kind is gestart op de basisschool maakt de leerkracht een afspraak met de ouder(s)/verzorger(s) voor een eerste voortgangsgesprek over uw kind.
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen 1x per schooljaar in de zomer een schriftelijk rapport. Kinderen die na 1 april starten krijgen voor de zomervakantie geen rapport.
Voor de groepen 3 t/m 8 is de rapportage 2x. Het medio-rapport in februari/ maart en het tweede rapport juni/juli.
In november worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een bespreking van de vorderingen van hun kind. Ook voor de eerste schriftelijke rapportage in maart krijgen alle ouders/verzorgers van de groepen 3 t/m 8 een uitnodiging. De ouders van de kinderen in groep 8 bespreken dan het onderwijskundig rapport en het definitieve advies voor het Voortgezet onderwijs. De gesprekken over de kinderen in de groepen 1/2 volgen in mei. In juni/juli zijn er richtinggevende adviesgesprekken met betrekking tot plaatsing in het voortgezet onderwijs met kinderen en ouders/verzorgers van kinderen uit de groepen 7.
 
Powered by BasisOnline