Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Peuterspelgroep

Vroeg voorschoolse educatie

Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)
​​Binnen de peuterspelgroep wordt er gewerkt vanuit een ontwikkelingsgerichte pedagogiek. De ontwikkeling van het kind staat hierin centraal. Alle peuters nemen deel aan de vve activiteiten. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die tot spelenderwijs leren leiden en de ontwikkeling van de kinderen stimuleren. We werken met de methode "Startblokken". "Startblokken" is een methode die uitgaat van een grote betrokkenheid van kinderen bij activiteiten. Het sociaal emotionele welbevinden vormt hiervoor de basis. Wanneer kinderen zich emotioneel vrij voelen kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Voor jonge kinderen biedt spel binnen interessante thema's, optimale mogelijkheden voor ontwikkeling. Ontwikkeling van spel gaat samen met ontwikkeling van taal, denken, sociaal gedrag en persoonlijke competenties. Veel aandacht gaat dan ook uit naar een rijke speelomgeving en spelactiviteiten, zoals bewegingsspel, manipulerend spel, rollenspel, constructief spel en naar activiteiten met verhalen, boeken en teksten. De thema's zorgen voor samenhang. Het werken in de kleutergroepen sluit hierop aan. Kinderen die naar de peuterspelgroep gaan in het kindcentrum herkennen de dagindeling en de werkwijze in de kleutergroep. Hierdoor leggen we in de peuterspelgroep een goede basis voor een ontspannen start in de kleutergroepen.

Plaatsen vve:
Vanaf 2001 is er overheidsbeleid (vve-beleid) dat voorziet in budgetten om kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar van een intensievere begeleiding te voorzien. Deze begeleiding vindt plaats in de vve-peuterspelgroep van Het Timpaan. De begeleiding is erop gericht de ontwikkeling van kinderen te stimuleren zodat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke positie worden vergroot. Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde vve plaatsen moet een kind voldoen aan criteria die zijn opgesteld door de gemeente. Voldoet een kind aan deze criteria en is het kind twee ochtenden aanwezig binnen de peuterspelgroep, wordt het kind een gratis derde en vierde dagdeel aangeboden. Het doel is het kind en de ouders/verzorgers extra te ondersteunen om mogelijke ontwikkelingsproblemen vroegtijdig aan te pakken, zodat het kind op vierjarige leeftijd een goede start in het onderwijs kan maken. Heeft u nog vragen over dit onderdeel kunt u contact met ons opnemen.

Powered by BasisOnline