Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Peuterspelgroep

Opvang & tarieven

Onder peuterspelgroep verstaan we de opvang tijdens schoolweken voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. De peuterspelgroep is een ideale plek voor kinderen om andere kinderen te ontmoeten. Er is materiaal om te experimenteren en te spelen. De ruimte is verdeeld in speelhoeken. Er wordt aandacht besteed aan voorschoolse educatie. Onder het kopje "voorschoolse educatie" vindt u verdere informatie. Door onze werkwijze, die gericht is op spelenderwijs leren en talentontwikkeling, stimuleren we de doorgaande lijn van het voorschoolse naar het schoolse programma. Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten die we gezamenlijk organiseren met de kinderen van de afdeling onderwijs.
Powered by BasisOnline