Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Peuterspelgroep

Opvang & tarieven

Peuterspelgroep: 
Hieronder verstaan we de opvang tijdens schoolweken voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. De peuterspelgroep is een ideale plek voor  kinderen om andere kinderen te ontmoeten. Er is materiaal om te experimenteren en te spelen. De ruimte is verdeeld in speelhoeken. Er wordt aandacht besteed aan voorschoolse educatie. Onder het kopje "voorschoolse educatie" vindt u verdere informatie. Door onze werkwijze, die gericht is op spelenderwijs leren en talentontwikkeling, stimuleren we de doorgaande lijn van het voorschoolse naar het schoolse programma. Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten die we gezamenlijk organiseren met de kinderen van de afdeling onderwijs. Zowel kinderen van ouders die beiden werken en in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, als ook de kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor deze toeslag zijn welkom. Om aan te sluiten bij het biologisch ritme van de kinderen is de peuterspelgroep, tijdens schoolweken, vijf ochtenden per week geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Verlengde opvang één uur vooraf en maximaal tot 14.00 uur is mogelijk. Vanuit pedagogisch oogpunt is een afname van twee ochtenden wenselijk, maar niet verplicht. De dagen, zoals via contract overeengekomen worden ook bij afwezigheid van het kind in rekening gebracht.

Uurtarief € 8,12

Vakantieopvang:
De peuterspelgroep is alleen geopend tijdens schoolweken. Wenst u opvang tijdens de schoolvakanties, dan is dit mogelijk. Wel geldt de regel, eenmaal vakantieopvang aangevraagd wordt het ook in rekening gebracht. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

Uurtarief € 8,12

Combinatie peuterspelgroep /kinderopvang:
De peuterspelgroep is in de ochtenden geopend. 's Middags kunt u gebruik maken van de kinderopvang. Wanneer uw kind structureel gebruik maakt van de kinderopvang tijdens schoolweken, worden deze kosten doorberekend tijdens de schoolvakanties. Voor uurtarieven, zie kinderopvang.

Powered by BasisOnline