Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

BSO

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang
De naschoolse opvang is vrije tijd. Het belangrijkste hiervan is dat kinderen plezier beleven en kunnen spelen. Vrije tijd is speeltijd waarbij het kind mede zelf kan bepalen wat het doet, hoe het dat doet en met wie. Eigen initiatief staat voorop. Dit sluit echter niet uit dat er ook geregeld thematisch activiteiten door de leidsters worden georganiseerd. Deze thema's worden mede door de kinderen zelf bepaald. We betrekken de kinderen bij het kiezen en het uitwerken van gerichte activiteiten. Tijdens de vrije tijd ontwikkelt het kind sociale vaardigheden als, initiatief nemen, zelfstandigheid, samenwerking en openheid. Het zelf kiezen van activiteiten vereist aangepaste ruimten en een gevarieerd spel- en ontspanningsaanbod. Vrije tijd doet ook denken aan huiselijkheid en gezelligheid. Dit betekent een gezellige inrichting, maar het betekent ook op een goede manier omgaan met elkaar. Binnen de naschoolse opvang is er een mix van spanning en ontspanning, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte van de kinderen. In het pedagogisch werkplan (onder algemeen), kunt u meer informatie lezen over de werkwijze waarop we de opvang vorm geven.

De naschoolse opvang is tijdens schoolweken geopend vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur en heeft een uurtarief van € 7,21. 

U kunt echter een keuze maken uit een viertal eindtijden namelijk:

* 16.30 uur

* 17.00 uur

* 17.30 uur

* 18.00 uur

Powered by BasisOnline