Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Visie op onderwijs

Het Timpaan realiseert adaptief onderwijs in een lerende organisatie. Er is plaats voor nieuwe ontwikkelingen, die ruimte geven aan kinderen, leerkrachten en ouders om naast cognitieve en sociale vaardigheden eigen initiatieven te ontplooien, rekening houdend met verschillen om creatieve zelfstandige persoonlijkheden te ontwikkelen. Dit alles ingebed in een veilige, warme leeromgeving. "Van en met elkaar leren" is een doelstelling van Het Timpaan.
Wij willen een school zijn waar de kinderen graag heen gaan en waar ze veel leren. We dagen kinderen uit en stimuleren de totale ontwikkeling van elk kind. Daartoe richten we een krachtige leeromgeving in met eigentijdse hulpmiddelen en methodes. De leerkracht wil daarbij vooral vertrouwen geven en het kind ondersteunen. Dat houdt in dat het belangrijk is tijd in te ruimen om in gesprek te komen met de kinderen. Er wordt veel structuur geboden. Een duidelijke directe instructie vinden we belangrijk.
Niet alle kinderen hebben hetzelfde aanbod nodig. Niet iedereen heeft dezelfde onderwijsbehoeften en talenten. We zien het als onze taak om hiermee in het onderwijsleerproces rekening te houden, te differentiëren. Anders gezegd: het bieden van adaptief onderwijs.
We vinden het belangrijk dat het kind kan ontdekken over welke talenten het beschikt. Tevens leren we het kind deze talenten te ontplooien en te ontwikkelen. Naast het rekenen en de taallessen wordt er projectmatig gewerkt. Tijdens deze projecten komen ook kunstzinnige activiteiten aan bod. Jaarlijks laat de commissie Applaus kinderen actief in aanraking komen met professionele kunstuitingen op het gebied van dans, theater, beeldende vorming, multimedia, wetenschap en techniek. Muzieklessen, algemene muziekvorming en voorbereidend instrumentaal onderwijs worden in samenwerking met de muziekschool verzorgd.

Ons motto is: "Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek!".

Het Timpaan wil een school zijn met open vensters, niet in zichzelf gekeerd, maar open voor maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende verwachtingen van ouders.
Powered by BasisOnline