Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Hoofdluisbrigade

Om te voorkomen dat overdracht van hoofdluis plaatsvindt, worden alle leerlingen op Het Timpaan na iedere vakantie door een groep ouders preventief gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. We zijn trots op deze groep enthousiaste ouders die de controles regelmatig uitvoeren, zodat alle ouders hiervan profiteren.

De hoofdluisbrigade is voortdurend op zoek naar nieuwe ouders en belangstellenden die de brigade komen versterken. U kunt u aanmelden bij Ceciel Maas, de administratie. Zij zal uw gegevens doorgeven aan Ingrid Meijer de contactpersoon.

Wanneer er hoofdluis/neten wordt aangetroffen bij een leerling in de groep worden deze ouders/verzorgers hierover ingelicht door de leerkracht van de groep en gevraagd te starten met kammen en behandelen. Alle leerlingen uit de groep krijgen een brief waarin wordt verzocht hun zoon/dochter actief te blijven controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. De leerkracht zorgt dat alle jassen in de luizenzakken komen aan de kapstok. Is de hoofdluis verdwenen worden de luizenzakken opgeborgen. Een leerkracht die met een duo-partner verantwoordelijk is voor de groep zorgt voor de overdracht naar de andere leerkracht.

Het complete protocol omtrent hoofdluis kunt u hieronder vinden:
Protocol hoofdluis op het Timpaan

Powered by BasisOnline