Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek

Basisonderwijs

Medezeggenschapsraad

De MR speelt een belangrijke rol in de manier waarop Het Timpaan functioneert. Ze houdt zich bezig met het beoordelen (toetsen) van allerlei beleidszaken die binnen een school spelen zoals het borgen van de kwaliteit van onderwijs en de zorg voor de kinderen, het aantal groepen binnen de school of het vaststellen van vakantieperiodes. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden tussen de ouder- en de personeelsgeleding van de MR gescheiden.

De MR bestaat uit vier ouders/verzorgers en vier personeelsleden. De bezetting wisselt volgens vast protocol. Elk MR-lid heeft zitting voor de duur van drie jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid zich opnieuw verkiesbaar te stellen. In het MR-statuut is een gewogen zetel opgenomen voor Nieuw-Wehl. Dit betekent dat tenminste één persoon van de oudergeleding van de MR uit Nieuw-Wehl afkomstig is. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid van kandidaten uit Nieuw-Wehl. De MR vergadert ongeveer eenmaal per zes weken.

De MR heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden vastgesteld. Elk MR-lid heeft een eigen aandachtsgebied waarbij taken naar evenwichtigheid verdeeld zijn.

Ouders/verzorgers kunnen zich op elk moment van het jaar bij de secretaris aanmelden als kandidaat.

Deze leden vormen samen de MR:

- Ilse Schennink (tweede termijn loopt af in augustus 2019)
- Peter Schrauwen (eerste termijn loopt af in augustus 2019)
- Evelyn Volman (tweede termijn loopt af in augustus 2021)
- Joyce Awater (tweede termijn loopt af in augustus 2021)
- Astrid Tengker (tweede termijn loopt af in augustus 2020)
- Esther van Elk (tweede termijn loopt af in augustus 2020)
- Sandra Stuijt-Lageschaar (eerste termijn loopt af in augustus 2021)
- Anneke Lukassen (eerste termijn loopt af in maart 2022)
 


 
Powered by BasisOnline