Telefoon: (0314) 681 330

De oudercommissie van Ester Gelsing Kinderopvang heeft als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen. Dit doet de oudercommissie door mee te denken en te adviseren over het beleid en kwaliteit van de opvang. Enerzijds kan dit via het gevraagd of ongevraagd adviesrecht zoals dat in de wet kinderopvang is vastgelegd. Anderzijds is de oudercommissie een klankbord voor Ester Gelsing Kinderopvang over allerhande zaken. De oudercommissie wil op een zo open mogelijke wijze communiceren en alle belanghebbenden helder en duidelijk informeren.

In de onderstaande reglementen kunt u lezen wat de taken bevoegdheden zijn van de oudercommissie.
pdfHuishoudelijk reglement oudercommissie 2014
pdfReglement oudercommissie 2014
 

De oudercommissie heeft zelf een flyer gemaakt die aan alle ouders gegeven wordt. Het betreft een flyer voor werving van nieuwe leden en het kenbaar maken van het bestaan van de  oudercommissie.
pdfFlyer oudercommissie 2014