Telefoon: (0314) 681 330

Het team van de kinderopvang bestaat uit:

Ingrid Anne Trees
Ingrid Teunissen  Anne Thus  Trees Weijenbarg 

 

 

 

 

 

Zij vinden het belangrijk dat kinderen zich in de groep veilig en geborgen voelen. Vanuit dit gevoel van veiligheid gaan ze op onderzoek uit, maken ze contact en ontwikkelen ze zich. Om zich geborgen te voelen, moet een kind merken dat het geaccepteerd wordt, dat we de behoeften van het kind kennen, dat we hierop inspelen en dat het op ons terug kan vallen. Daarnaast moet een kind structuur en duidelijkheid ervaren, weten waar het aan toe is.
Wil het kind zich geborgen voelen, dan moet het zich gekend weten. Dat kan alleen als het kind opgevangen wordt door pedagogisch medewerkers die het kind kennen. Andersom is het ook van belang dat het kind de pedagogisch medewerker kent, dat het vertrouwde gezichten zijn waarbij het kind zich prettig voelt.