Telefoon: (0314) 681 330

Dit ben ik boek:
Voor de overdracht naar de ouders gebruiken we het “Dit ben ik boek”. Tijdens de periode dat een kind gebruik maakt van de opvang, wordt de ontwikkeling van het kind op twee momenten met de ouders besproken aan de hand van het boek dat door de pedagogisch medewerkster is ingevuld. Dit gebeurt bij de leeftijd van twee jaar en bij de leeftijd van drie jaar en negen maanden.
Het “Dit ben ik boek” beschrijft de kwaliteiten en talenten van het kind en geeft aan waar het kind op dat moment in zijn ontwikkeling staat.