Telefoon: (0314) 681 330

Op de website van het LRKP (website www.landelijkregisterkinderopvang.nl) vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden na een positieve beoordeling van de inspectie door de GGD in het LRKP opgenomen.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.
Iedere kinderopvangvoorziening in het LRKP heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor toeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRKP staat.

Het LRKP nummer van Kindcentrum Het Timpaan-Kinderopvang is 157643359.