Telefoon: (0314) 681 330

De buitenschoolse opvang (bso) heeft een vast team van pedagogisch medewerkers.

 

 Cathy EllenBSO       
Cathy Valke  Ellen van Dulmen       

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op de bso prettig en op hun gemak voelen. Wil een kind zich geborgen voelen, dan moet het zich gekend weten. Dat kan alleen als het kind opgevangen wordt door medewerkers die het kind kennen. Andersom is het ook van belang dat het kind demedewerkers kent, dat het bekende gezichten zijn waarvan hij weet dat hij ze kan vertrouwen.