Telefoon: (0314) 681 330

Voor de verschillende onderdelen van de BSO gelden verschillende tarieven:

 Voorschoolse opvang (vso)
 Opvang vindt plaats van 7.30 tot 8.30 uur 
 Uurtarief € 6,95
60  
 Naschoolse opvang (nso)
 De naschoolse opvang is tijdens schoolweken geopend vanaf 15.15 uur tot 18.00 uur.
 Uurtarief € 6,95
   Vakantieopvang
 Uurtarief € 6,95