Telefoon: (0314) 681 330

Naast onze reguliere methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (Kinderen en hun sociale talenten) is het voor geselecteerde leerlingen mogelijk om deel te nemen aan een extra training. Er is onder schooltijd een aanbod voor alle kinderen uit de groepen 5 en de groepen 7.

In deze trainingen zullen er oefeningen worden gedaan ten aanzien van vaardigheden als opkomen voor jezelf, omgaan met kritiek, weerstand bieden, keuzes maken, jezelf leren kennen etc. Hierbij zal de aanpak voor de verschillende leeftijden worden aangepast.

De trainingen zullen worden verzorgd door onze gedragsspecialist Debby van den Beld en één van onze interne begeleiders, Miranda Krabben. We hebben er als school voor gekozen om deze training aan te bieden aangezien leerkrachten en schoolverpleegkundige aangeven dat er behoefte aan is. Daarnaast vinden we het als school van belang om naast de ontwikkeling van het leren ook extra aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.