Telefoon: (0314) 681 330

Naar aanleiding van de subsidie “opbrengst gericht leiderschap”  is een visitatiegroep bestaande uit directeuren van de stichting Katholiek onderwijs Bergh; stichting Pro8; basisschool de Plakkenberg uit Silvolde  en het Timpaan ontstaan. De visiteurs toetsen de kwaliteit van de scholen. Ze richten zich op de domeinen: de schoolleider; het onderwijs; de zorg en de opbrengsten; het volgen en borgen van de kwaliteit; het team en de contacten met de ouders/verzorgers. Zo wordt een “foto” van de school gemaakt. Op basis van de gegevens wordt een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Vervolgens gaan de directie en het team van de gevisiteerde school aan de slag met de verbeterpunten.

Het Timpaan is voor het laatst gevisiteerd in november 2012.