Telefoon: (0314) 681 330

Naast de cognitieve competenties, het leren, vinden wij op Het Timpaan het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in andere vaardigheden, zodat ze zich ontwikkelen tot unieke mensen die op eigen wijze deel nemen aan onze samenleving.

 

Hierbij onderscheiden we de volgende vaardigheden:

Reflectief vermogen: de leerling kan (cultuur)uitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen.
Receptief vermogen: de leerling kan zich open stellen voor culturele uitingen.
Onderzoekend vermogen: de leerling kan informatie zoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk.
Creërend vermogen: de leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze.
Vermogen tot samenwerken: de leerling kan samenwerken bij het maken van een gezamenlijk product.
Vermogen tot zelfstandig werken: de leerling kan plannen en organiseren binnen activiteiten en een zelfstandige bijdrage leveren aan zijn eigen ontwikkelingsproces en aan het groepsproces.
Vermogen zich te presenteren: de leerling kan uitingen van zichzelf en anderen presenteren en toelichten

 

De leerkrachten van het Timpaan hebben zich geschoold op de onderdelen: theater; dans; beeldende vorming; multimedia en wetenschap en techniek.

 

Er is samen met de vakdocenten van de Gruitpoort en Techniek in de school een doorlopende leerlijn voor de kinderen in de groepen 1 t/m 7 ontwikkeld.
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 maken jaarlijks in blokken van 4 weken kennis met de verschillende cultuur en techniek disciplines om zo hun talenten verder te kunnen onderzoeken en te ontwikkelen.
In groep 8 gaan de kinderen naar het technieklokaal van het Metzo en werken ze door middel van de verschillende projecten; verslaving, het voortgezet onderwijs en erfgoededucatie en de eindpresentatie op geheel eigen wijze aan de ontwikkeling van hun talenten.