Telefoon: (0314) 681 330

We werken in het kader van passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafden samen met andere schoolbesturen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de regio Doetinchem onder de naam : Breinbaas

 

Voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 8 bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het programma: It’s Learning. Dit programma biedt een uitdagende digitale leeromgeving aan. Selectie vindt plaats via de groepsleerkracht en interne begeleider.

 

Daarnaast kunnen geselecteerde kinderen van groep 8 deelnemen aan het Plusproject. Dit project is in samenwerking met het voortgezet onderwijs te Doetinchem opgezet om onze meer- en hoogbegaafde kinderen op het Ludgercollege en het Ulenhof extra uitdaging te bieden.

 

Ouders van kinderen die in aanmerking komen worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd.
We vinden het belangrijk dat kinderen met (hoog)begaafde eigenschappen kinderen ontmoeten die op eenzelfde wijze leren en denken. Dit kan binnen en buiten de eigen groep plaatsvinden door bijvoorbeeld aan een gezamenlijke opdracht te werken. Jaarlijks werken de hiervoor geselecteerde kinderen uit de groepen 4 t/m 8 onder begeleiding van een leerkracht buiten de groep gedurende twee uur in de twee weken aan een verrijkingsprogramma
(Kangoeroeklas). Na de voorjaarsvakantie sluit groep 8 dit programma af en neemt groep 4 deel. De kinderen worden tweemaal per schooljaar door de interne begeleider, de talentbegeleider en de groepsleerkracht geselecteerd aan de hand van objectief meetbare criteria. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan wordt u hierover geïnformeerd.